Individuele sessie

Elke persoonlijkheid is een prachtig complex systeem wat ten dienste staat ons wezen dat zich wil uitdrukken in de wereld. In voice dialogue noemen we onze persoonlijkheid een verzameling van ‘ikken’. Zij zijn de aankleding van ons psychische systeem. Wanneer we deze verschillende delen leren kennen en gaan waarderen geraken we meer in overeenstemming met onszelf, onze omgeving en de gebeurtenissen. We kunnen een meer voldoenend leven leiden voor onszelf en anderen

Het bestaan van ‘ikken’

Iedereen kent wel het verschijnsel dat je in jezelf aan het soebatten bent over ʻaan de ene kant dit en aan de andere kant datʼ en dat je jezelf streng toespreekt over ʻwat wel moetʼ en ʻwat niet kanʼ.
Zo kan je op een feestje zijn en denken: “Zat ik maar thuis op de bank met een boek, ik heb helemaal geen zin in dit feestje”. Aan de andere kant heb je wel zin om plezier te maken en andere mensen te onmoeten: ‘Het is al zo lang geleden dat ik eens lekker los ben gegaan.’

Een kritische stem kan vervolgens de innerlijke dialoog nog verlevendigen met: ʻAls je maar niet gaat dansen dadelijkʼ en/of ʻ je kunt het nu niet maken om al weg te gaanʼ. Je tovert geforceerd een glimlach op je gezicht als de gastvrouw langskomt. Als je dan toch besluit te gaan dansen heb je kans dat je je de volgende dag doodschaamt voor je uitspattingen en je zelf streng toespreekt: ‘Je had ook weg moeten gaan.’

In een Voice Dialogue sessie leer je om vanuit je psychologische midden, zonder oordeel te kijken naar je ikken. Je ontwart de complexiteit van verschillende en soms conflicterende gevoelens en gedachten. Zo krijgen jouw ikken de gelegenheid zich helemaal kenbaar te maken als waren het echte personen. Zo ga je begrijpen wat er in jou leeft en wat aandacht behoeft.

De methode

Vanuit wat je vertelt over wat er momenteel speelt in je leven kijken we welke delen van je persoonlijkheid er vooral naar voor komen in dit verhaal. De begeleider of facilitator zal een gesprek aangaan met deze ikken als ware het echte eigen persoonlijkheden over het thema dat je hebt in gebracht. Om ze ongestoord hun verhaal te laten doen geef je ze fysiek een aparte plaats in de ruimte. Je gaat ervaren wat de verschillende delen in jou te vertellen hebben en wat hun perspectief is op de werkelijkheid. De essentie is dat je vanuit het midden komt tot het gewaarzijn van de verschillende delen in jezelf, zonder nog het gevoel te hebben dat je vooral beheerst wordt door één bepaald deel. Dan heb je je stuur weer in handen.

Vanuit het bovenstaande voorbeeld zouden we bijvoorbeeld gaan spreken met dat deel in jou dat liever op de bank een boek leest en met degene die plezier wil maken. Ook is het nuttig de criticus aan het woord te laten, want deze is erg bezorgd over jouw welbevinden maar uit dat meestal nogal ongenuanceerd. Achter al deze delen die nu in een eenvoudig schouwspel hebben opgetreden zit een enorme diepgang. Zij tonen autenthieke bewegingen van je geest zoals bescherming, kwetsbaarheid, verlangen.