Voice Dialogue
voor professionals

De Voice Dialogue methode heeft haar wortels in het Jungiaanse gedachtengoed, maar je vindt ook aspecten terug van Psychodrama,Transactionele Analyse, Gestalt, Psychosynthese en Mindfulness. Hoewel ontwikkeld in de jaren ’70, Voice Dialogue is heel actueel en past heel goed binnen de transformatieve psychologie en het gedachtengoed van verschillende wijsheidstradities. Het geeft welkome handvatten voor ieders persoonlijke ontwikkelingsweg. Zeker nu, nu we in een sterk veranderende tijd leven

Therapeutische werkmethode

Voice Dialogue is geen therapierichting maar een therapeutische werkmethode die leidt tot zelfkennis, zelfwaardering en zelfsturing. Het is een eenvoudige en inzichtelijke methode die een diepgaand ontwikkelingsproces faciliteert. Voice dialogue kan worden ingezet in coaching, loopbaantrajecten, supervisie en psychotherapeutische processen.

Door Voice Dialogue krijgt de cliënt inzicht in zijn psychische systeem zodat hij beter kan anticiperen op ontwikkelingen in zijn leven. Mensen voelen zich geen speelbal meer van de omstandigheden en ervaren keuze- en handelingsvrijheid. Cliënten leren omgaan met innerlijke tegenstellingen en dilemma’s die ze tegenkomen. Meer evenwicht en energie is het resultaat.

Transparant voor je bron

Onze persoonlijkheid, die bestaat uit verschillende delen is de aankleding van ons wezenlijke ‘zelf’, ook wel bron of ziel genoemd.
Doordat we de verschillende delen in onszelf leren kennen en waarderen krijgen we toegang tot ons volle potentieel. Het is prachtig om te zien hoe mensen steeds meer vrijheid en vreugde ervaren om uitdrukking te geven aan hun wezen.

Opleiding

Leren faciliteren

Therapeuten, coaches, supervisoren en trainers kunnen Voice Dialogue uitstekend in hun werk integreren. De basis opleiding ‘Leren Faciliteren’ is een prachtige compacte opleiding waarin u concreet de methode leert toepassen.

De opleiding ‘Leren faciliteren’ bestaat uit een basis deel 1 en deel 2.

De vervolgopleiding ‘Transpersoonlijk werken met Voice Dialogue’ is een verdieping op de basis en is toegankelijk voor mensen die de basisopleiding hebben gevolgd bij VOICE DIALOGUE ZUID-NEDERLAND of bij een ander instituut.

opleiding

Kennis maken

VOICE DIALOGUE ZUID-NEDERLAND biedt professionals de gelegenheid kennis te maken met het leren werken met de methode via open dagen, lezingen en workshops die regelmatig gegeven worden.

Gratis workshop op uw locatie

We bieden een gratis workshops op locatie aan bij instellingen en praktijken. Voor meer info en aanvraag bel 06-52 33 29 81.

Individuele sessies

Een hele goede manier om kennis te maken met de kracht van de methode is de individuele sessie. U kunt hiervoor een afspraak maken.

aanmelden