Opleiding

Deel 2

Leren faciliteren 

 

In deel 2 staat het faciliteren centraal. De nadruk ligt op jouw rol als facilitator.

Na afloop ben je in staat om deze methode adequaat in te zetten in je werk. Ook dit deel wordt afgesloten met een certificaat.

Als facilitator leer je hoe je de verschillende subpersonen van je cliënten de ruimte kunt geven, vanuit empathie en een diep meevoelen. Je leert niet alleen hoe je vragen kunt stellen, maar juist ook hoe je warm en empathisch aanwezig kunt zijn en stiltes kunt laten vallen. Dat laatste is heel belangrijk om de ander iets te laten ervaren en daarop te reflecteren. 

We besteden in deel 2 veel aandacht aan non-verbale communicatie, gevoelens en de zogenoemde gevoelstoon. Ook leer je hoe je gebruik kunt maken van het tempo en de klank van je eigen stem, en hoe je je afstemt op het ritme en de toon van het deel (subpersoon) dat aan het woord is.

Goed luisteren en afstemmen gaat ook over wat jij als facilitator in jezelf gewaarwordt in je contact met de cliënt. Je stemt je dus niet alleen energetisch af op de subpersonen in de ander, maar ook op die in jezelf. Dit doe je door met je hart aanwezig te zijn. Alleen op die manier zullen de delen in de ander zich werkelijk uitgenodigd voelen om naar voren te treden. 

Het creëren van ‘veiligheid’ is een belangrijk onderdeel van voice dialogue. Alleen in een veilig klimaat is het mogelijk de deur te openen naar die zo veelkleurige binnenwereld, inclusief alle ervaringen die daar liggen opgeslagen en die de basis vormen voor de dynamiek van al die ikken.

Samen creëer je een veilige ruimte waarin gedachten en gevoelens worden toegelaten en verkend, en waarin geëxperimenteerd mag worden met nieuwe manieren. De compassievolle context die jij als facilitator biedt, helpt de cliënt om zichzelf met vriendelijkheid te ervaren.

 

Deel 2 is toegankelijk voor ieder die deel 1 heeft gevolgd bij ons of een ander instituut. Het is belangrijk dat je de methode in het eigen werk met cliënten kan toepassen en dat je je comfortabel voelt om een collega cursist te faciliteren.

 

Inhoud

Verdieping van je eigen proces en de techniek leren toepassen in je professionele praktijk.                       

De nadruk ligt hier op methodisch handelen en jezelf leren kennen en managen als facilitator.

Thema’s die in deel 2 centraal staan zijn:                                                                                                           

- Energetisch aansluiten 

Luisteren en meevoelen met/naar wat achter de woorden doorklinkt.

- Kwetsbaarheid  

- Versterken van het psychologische midden  

 

Aantal deelnemers

Maximaal 8 deelnemers.

 

Wanneer

Vijf  vrijdagen van 9.30 – 16.30 uur

Start: vrijdag 20 mei 2022

Vervolgdata: 3 - 17 juni | 8 juli | 9 september 2022.

De vijfde dag staat in het teken van supervisie.

 

Kosten
€ 850,- excl. BTW

Voor bedrijven/organisaties: op aanvraag.