De kracht van voice dialogue

 

Ze horen er allemaal bij.

In de jaren zeventig ontwikkelden Hal en Sidra Stone, twee Amerikaanse psychologen, de voice dialogue-methode. Deze succesvolle therapeutische methode is gebaseerd op het idee dat onze persoonlijkheid is opgebouwd uit verschillende delen: innerlijke stemmen die ook wel ‘subpersonen’ of ‘ikken’ worden genoemd.

Deze ikken zijn meestal ontstaan in de kindertijd, bedoeld om de eigen kwetsbaarheid te beschermen. Ze proberen elk op hun eigen aangeleerde manier zo goed mogelijk in onze behoeften te voorzien en (nieuwe) pijn te voorkomen.

Door in een voice dialogue-sessie in gesprek te gaan met deze afzonderlijke ikken, kun je ontdekken wat hun invloed is op je gevoel, je gedrag en je denken.

Het is een gesprek zonder oordeel, vanuit oprechte belangstelling , want 'ze horen er allemaal bij'.

 

De verandering voelen 

Voice dialogue voegt iets unieks toe aan het spectrum van therapieën en coaching.

Vanuit een nieuwsgierige en open houding worden de verschillende – vaak tegenstrijdige ikken of delen van de persoonlijkheid verkend. We gaan op een natuurlijke, betrokken manier met hen in gesprek. Niet om ze te veranderen, maar om ze beter te leren kennen.

Door specifiek aandacht te hebben voor je mentale, emotionele en lichamelijke gewaarwordingen worden gewoontepatronen en de invloed ervan op je gemoed niet alleen begrijpelijk, maar ook voelbaar. 

Hoe vaak hoor je mensen niet verzuchten: ‘Ik begrijp de logica wel, maar het lukt me niet om me anders te voelen'. 

Verandering ontstaat niet vanuit de wil – ik wíl dat dit of dat anders is – maar juist vanuit liefdevolle aanvaarding van wat ís. Herkenning en acceptatie van de verschillende delen in onszelf en deze (energieën) te gaan leren voelen vormen hierbij een belangrijke sleutel.

En dat is gelukkig iets wat iedereen kan leren.